TAXI MEKONG Cần Thơ: 0292 3 69 69 69 Sóc Trăng: 0299 3 83 83 83