TAXI MEKONG Cần Thơ: 0292 3 69 69 69 Sóc Trăng: 0299 3 83 83 83 Bạc Liêu: 0291 3 94 94 94

Những hình ảnh về Road Show Kỷ niệm thành lập Taxi Cần Thơ