Cho thuê xe tự lái


Cho thuê xe tự lai các đời xe 4 chỗ,  7 chỗ, 16 chỗ, 35 chỗ, 53 chỗ
 
Đây là dòng xe phổ biến hiện nay được áp dụng cho dịch vụ Taxi, với chất lượng 100% là xe mới hoàn toàn, quý khách hàng sẽ an tâm về sự vận hành và độ thoải mái của